Services

PROJEKT & UDVIKLING

Horisont-amba arbejder med at udvikle, støtte og lede projekter i alle faser både egne projekter, som partner og som konsulent. Vi har i over 25 år arbejdet med EU programmer som Socialfonden, Regional fonden, Interreg, Erasmus+ og dets forgængere, Twinning, IPA, m.fl. Og vi har arbejdet med danske offentlige og private fonde som bevillingshavere.


Vi faciliterer også udviklingsforløb med personalegrupper, især på det sociale og pædagogiske område samt inden for socialpsykiatrien arbejdsmarkedet. Vi arbejder med kommuner og private lige fra vuggestue til ældreområdet.

Læs mere


Som særligt indsatsområde er Horisont-amba nu med i Inklusionsnetværket, der formidler viden om inklusion.INTERNATIONALT & STRATEGI

For at styrke arbejdet med de internationale opgaver har vi opbygget en international konsulent og træningsenhed: European Training Centre Copenhagen - ETCC.


I ETCC arbejder vi med de internationale projekter og opgaver - lige fra at fungere som eksperter i EU projekter (f.eks. i Rusland, Montenegro, Rumænien og andre lande). Desuden har vi afholdt kompetenceudviklingsforløb for den rumænske forskningsstyrelse, der var i Skotland, England, Norge, Sverige,Finland og Danmark, Ligesom vi har været konsulenter for Hovedstadsregionen og Københavns Universitet i en række EU Strukturfondsprojekter, Interreg, Erasmus+ mm.


COACHING & SUPERVISION

Supervision, coaching og mentorskab, er alle pædagogiske metoder der kan benyttes til at skabe læring og udvikling i praksis. Vi arbejder med disse metoder såvel i grupper som individuelt og kan bidrage til kompetenceudvikling for den enkelte og for organisationen.  Horisont-amba tilpasser altid dette arbejde til den enkelte - og arbejder ud fra et systemisk perspektiv.


Coaching. Forenklet er sagt coaching en proces, der har til formål at forbedre ydeevnen og fokusere på "her og nu" snarere end på en fjern fortid eller fremtid. Der er mange forskellige modeller af coaching, vores udgangspunkt er ikke at se "coachen som ekspert", men i stedet, som facilitator for læring. Der er en enorm forskel mellem underviser en og at hjælpe dem til at lære. Horisont-amba arbejder med coaching, der fundamentalt hjælper den enkelte til at forbedre egen præstation.


Supervision.Faglig udviklingsmetode blandt især professioner, der arbejder med mennesker. Vi arbejder med supervision ud fra jeres cases, hvor der sker en afklaring af faglige og personlige elementer i processen.


KURSER & SEMINARER

Horisont-amba arbejder både med det, vi kalder huskurser, og udbyder egne kurser og seminarer med tilmelding.


Huskurser tilrettelægges sammen med jer og kan omfatte forskellige deltagergrupper - enkeltvis eller sammen: ledelse, medarbejdere og borgere.