Hjem

HORISONT-AMBA HAR MANGE ÅRS ERFARINGER MED AT FACILITERE UDVIKLING

- FOR DEN ENKELTE PERSON OG FOR PROJEKTER /SERVICES/TILBUD/KOMMUNER

Horisont-amba arbejder med at hjælpe med omsætte idéer til konkret virkelighed.


Altså noget du kan bruge i praksis i dit daglige.arbejde. Uanset om det handler om coaching af en enkelt eller en gruppe, om det handler om at få sat et projekt sammen eller om det handler om at implementere nye måder at gøre tingene på.


Derfor har vi gennem de sidste 25 år også været involveret i mange, mange forskellige slags opgaver både i Danmark og i udlandet. - men den røde tråd er altid: at finde veje til at nå dit mål!

HORISONT-AMBA ARBEJDER MED 4 HOVEDOMRÅDER 

UDVIKLING OG LEDELSE

PROJEKTER

KORTLÆGNING & ANALYSE

KONSULENTBISTAND